Iniciativa IDEC Local


Iniciativa per a facilitar la participació dels ens locals en la construcció de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC).

Què és la IDEC Local?

Es una iniciativa del Consorci AOC per impulsar i facilitar la participació dels ens locals en la IDEC, amb els objectius de:

a) Crear una xarxa específica de servidors de mapes amb geoinformació dels ens locals
i. Fent pública la geoinformació disponible i descrivint-la mitjançant metadades que seran consultables en un Catàleg per Internet.
ii. Publicant la geoinformació en servidors de mapes per tal de fer-la accessible a altres administracions i a la generalitat d’usuaris.
b) Oferir, al mateix temps, un conjunt de serveis als ens local per a que puguin aprofitar al màxim l’accessibilitat a la geoinformació i serveis que facilita la pròpia IDEC.
i. Posant a l’abast dels ens locals un paquet d’aplicacions configurables i personalitzables, accedint a molts i diversos recursos de la Infraestructura.
ii. Facilitar el compliment de la normativa legal pel que fa a la informació al ciutadà via Internet per part dels ens locals.

c) Posar a l’abast de totes les administracions una plataforma de recursos de geoinformació, amb dades, serveis i aplicacions accessibles per Internet, amb capacitat per a suportar projectes cooperatius conjunts entre Generalitat i Administracions locals.


Centre de Suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat | Vàlid XHTML/CSS