Què és una Infraestructura de Dades Espacials?


Definició del concepte IDE i actuacions per a materialitzar-la

Una Infraestructura de Dades Espacials és un conjunt de tecnologies, polítiques, estàndards, serveis i els recursos humans necessaris per a la recopilació, la manipulació, l’accés, la distribució i la utilització de dades geogràfiques a diferents nivells.

Una IDE és una base per al descobriment de dades espacials, la seva avaluació i la seva utilització per part de tot tipus d’usuaris, tant del sector públic, com del sector empresarial, acadèmic, no governamental o dels mateixos ciutadans.

Conceptualment, les Infraestructures de dades tenen la mateixa finalitat que les carreteres i les autopistes: millorar la comunicació, facilitar l’accés, incrementar el comerç, etc.

Comparació Infraestructures de Trànsit vs IDE

Infraestructura de Trànsit Infraestructura de Dades Espacials
Per a millorar l’accessibilitat i l’ús dels cotxes Per millorar l’accés i l’ús de la GeoInformació
Per evitar perdre's Per evitar duplicacions de dades
Ajuts: mapes, cartells, senyals Magatzem de dades o Clearinghouse
Conductors Usuaris de dades
Recanvis Venedors de dades
Xarxa de transport (carreteres, camins, ponts, etc.) Arquitectura de Xarxa
Taller / Garatge Webservice
Vehicles GeoDades
Pàrquing Servidor
Carnet de conduir Personal qualificat
Codi de circulació Estàndards
Regulació trànsit Política + Legislació
Política (Centre de control de trànsit) Marc institucional (Centre de GeoDades)


Una bona infraestructura viària proporciona una millor accessibilitat, de la qual cosa se’n deriva una millor comunicació entre regions i, per tant, un increment del comerç. Aquesta és precisament, la finalitat de les IDE: facilitar l’accés i l’ús de la informació geogràfica i fomentar-ne el seu comerç.

Informació sobre IDEs

Receptaris GSDI:
- El Recetario IDE v1.1 (1.02 MB PDF).
- Spatial Data Infrastructure Cookbook 2009 (PDF).
- Spatial Data Infrastructure Cookbook 2009 (wiki).
Glossari
- Glossari IDEC (60 KB - PDF).
Altra informació
- Definicions de la IDEE


Centre de Suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat | Vàlid XHTML/CSS