Dades Estadístiques de la iniciativa IDEC Local


Taula estadística relativa a activitats i resultats de la iniciativa IDEC Local

Extreta de la Memòria anual, es presenta la següent taula d’activitats i resultats del darrer exercici.

Dades Infraestructura del món Local - Xarxa 2010
Nº organismes servidor de mapes 175
- Serveis WMS 283
- Serveis WFS 3
Nº organismes amb Metadades de dades 112
- Metadades de dades 8.765
Nº organismes amb Metadades de serveis 101
- Metadades de servei WMS 220
- Metadades de servei WFS 3
Nº de capes servides WMS 4.022
Accessos (visites) al geoportal 2.071
Accessos (visites) al visualitzador 1.609
Accessos (visites) al catàleg 510
Accessos (visites) als visors d'IDEC Local* 289.708


* Correspon a la suma dels accessos del visualitzador General, del Carrerer i del d'Urbanisme.


Centre de Suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat | Vàlid XHTML/CSS