Iniciatives Locals


La creació d’una Infraestructura de Dades Espacials és una tasca comuna de totes les administracions públiques, de les organitzacions i empreses tant públiques com privades i també dels professionals i ciutadans que vulguin participar-hi. I el seu àmbit és universal, com ho és Internet, tot i que avui per avui es precisen organitzacions que promoguin i donin suport, a diferents nivells territorials i administratius, al procés.

Sota la iniciativa dels diferents nivells de les administracions públiques s’han anat constituint aquestes organitzacions arreu d’Europa, tal com la Infraestructura europea (INSPIRE), l’espanyola (IDEE) i les d’altres Estats membres, la catalana (IDEC) entre altres iniciatives autonòmiques, i diferents iniciatives locals, com ara, a Catalunya, la IDEBarcelona, promoguda per la Diputació de Barcelona, el Geoportal BCN, promogut per l’ajuntament de BCN, la IDE de Sant Cugat del Vallés i d’altres que estan en preparació.

A més la integració dels ens locals a la xarxa IDE és notòria a Catalunya gràcies a les iniciatives promogudes pel Consorci AOC, en l’àmbit de Catalunya, i per la mateixa Diputació de BCN, en l’àmbit de la província de Barcelona, per tal de facilitar la participació d’aquests ens locals en el nou paradigma.

Iniciatives Locals:

IDE Barcelona

Enllaç: http://www.diba.es/idebarcelona/default.asp

Definició:IDEBarcelona és una iniciativa de la Diputació de Barcelona per crear la Infraestructura de Dades Espacials (IDE) de la província de Barcelona. El que pretén és integrar, a través d'Internet, la informació geogràfica que es produeix tant a la Diputació com a la província de Barcelona. ide univers
Geoportal BCN

Enllaç: http://www.bcn.cat/geoportal/cat/ca/presentacio.html

Definició:El Geoportal i els serveis web de la Infraestructura de Dades Espacials de l’Ajuntament de Barcelona permeten posar a l’abast la informació territorial municipal a través del web utilitzant els estàndards de l’Open Geospatial Consortium (OGC). ide univers
Portal AMB

Enllaç: http://cartografia.amb.cat/cartografia/

Definició:Catàleg de cartografia de la Mancomunitat de Municipis de l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona). ide univers


Centre de Suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat | Vàlid XHTML/CSS