Documentació IDEC Local > Metadades

Les metadades ajuden a organitzar, gestionar i administrar els conjunts de dades existents, esdevenint una poderosa eina per a l’organització interna tant d’empreses públiques i privades com d’organismes oficials.

Aquest document pretén fer arribar, de forma més entenedora, la descripció del contingut de les metadades a tots aquells productors interessats en la seva producció, mitjançant un seguit de preguntes i respostes estructurades per temes.

Al document es dóna resposta a totes aquestes preguntes:

 • Què descriu el conjunt de dades ?
 • 1. Quin és el títol ?

  2. Quina àrea geogràfica cobreix ?

  3. Les situacions que descriu, a quin període de temps corresponen ?

  4. És un mapa en format digital, una imatge de satèl·lit o, pel contrari és quelcom diferent com poden ser dades alfanumèriques?

  5. Si haguessis de descriure la temàtica del conjunt de dades en una sola paraula, quina utilitzaries? Apareix algun municipi o accident geogràfic remarcable en el conjunt de dades?

  6. Quin ús recomanaries que se’n fes?

  7. Disposes d’alguna arxiu d’imatge, que mostri el contingut de les dades?

  8. La informació continguda en el conjunt de dades, cada quan s’actualitza?

  9. Com es representen les entitats geogràfiques?

  - Com s’emmagatzemen aquestes entitats? Quin model de dades utilitza?

  - Quin sistema de coordenades s’utilitza per a situar-les ?

  - Sobre quin sistema de referència està basat?

  10. Com es descriuen les entitats geogràfiques en el conjunt de dades?

  Nota: En el cas de la cartografia temàtica, s’hauran d’explicar tan sols les modificacions que s’han fet a la cartografia base, és a dir, no cal tornar a documentar-la, sinó simplement citar-la.

 • Qui ha produït el conjunt de dades?
 • 1. Qui va crear el conjunt de dades?

  2. A qui es poden adreçar les preguntes sobre el conjunt de dades?

 • Quina fiabilitat tenen les dades? Quins problemes creu que encara hi ha en el conjunt de dades?
 • 1. Què es podria dir sobre l’exactitud de les observacions?

  2. En particular, amb quina exactitud es coneixia la localització geogràfica?

  3. Si les dades incloïen informació sobre l’altura o la profunditat, amb quina exactitud es coneixia la cota?

  4. Si la informació es incompleta, on estan aquestes dades que falten? ¿Què és exactament el que falta?

  5. Quina és la coherència de les dades?

 • Com es va crear el conjunt de dades?
 • 1. Quins són els treballs previs a partir dels quals s’originaren les dades?

  - Les fonts documentals ¿han estat compilades a alguna escala en particular?

  - Quin període representen les fonts documentals?

  - Quina informació en concret fou obtinguda de cada font?

  2. Com es van modificar les fonts documentals?

  - Com van ser recollides, gestionades o processades?

  - Per a aquesta activitat, es va utilitzar algun altre tipus de fonts documentals?

  - Es va generar algun altre producte intermedi que tingui un valor en sí mateix?

  - Quan es va realitzar el procés?

  - Hi va participar en el procés algun organisme o empresa, a part dels autors de les dades?

 • Per què es va crear aquest conjunt de dades?
 • 1. Quins van ser els motius pels quals es va produir aquest conjunt de dades?

  2. Quins objectius es compliren al presentar els dades?

  3. Com recomanaria que s’utilitzessin aquestes dades?

  4. Li preocupa que algun usuari no especialitzat pugui interpretar malament les dades? Si és així, de quin o quins aspectes de les dades estaria especialment preocupat?

 • Com seria possible obtenir una còpia del conjunt de dades?
 • 1. Existeixen restriccions legals per a l’accés o l’ús de les dades?

  2. Com a ditribuïdor, quines metisacions legals li agradaria que els uruaris coneguessin?

  3. Qui distribueix les dades?

  4. Amb quin nom o número coneix el distribuïdor aquest conjunt de dades?

  5. Com pot la gent encarregar o aconseguir les dades?

  6. >En quin format(s) estan disponibles les dades?

  7. Estan disponibles a Internet?

  8. Estan disponibles en cinta o disc?

  9. Quin preu tenen les dades?

  10. Quant triga una comanda normal?

  11. Les dades, estaran disponibles tan sols durant un període limitat?

 • Qui va escriure les metadades?
 • 1. Quin llenguatge s’ha utilitzat per descriure el conjunt de dades?

  2. Quan es van modificar les metadades per última vegada?

  3. A qui es poden adreçar les preguntes sobre les metadades?

Centre de suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat