Documentació IDEC Local > Articles i ponències

 • MOROCHO, V; ALMIRALL, P; QUERALTO, P; MORALES, A. "Infraestructura de Datos Espaciales de la Universidad de Cuenca: una herramienta para el desarrollo local". Mapping Interactivo (digital). Vol. Agost (2010). [Article]
 • MILANOVIC, A; GUIMET, J; RODELLAS, E; BOLÍVAR, MA. "International Geosynchronization using OGC technologies to share and harmonize data in Catalonia". [Ponència]
 • Ponència presentada durant el Congrés INSPIRE 2010.

 • DIAZ, P; MASO, J; GUIMET, J. "Comparative Quality Assessment of Metadata. Two Regional SDI case studies." [Ponència]
 • Ponència presentada durant el Congrés INSPIRE 2010.

 • GUIMET, J; COLOMER, Ll. "Evaluación de IDE's: SIGNIFICADO, METODOLOGIA, UTILIDAD Y EXPERIENCIAS EN CATALUÑA".[Ponència]
 • Ponència presentada durant les VI Jornades IDEE 2009.

 • QUERALTÓ, P; GARCIA. P. "Estudio del impacto socioeconómico de la Infraestructura de Datos Espaciales de Catalunya". Mapping Interactivo (digital). Vol. Juny (2009). [Article]
 • GUIMET, J. "Economia de les Infraestructures de Dades Espacials. Valen la pena?" RCG-Revista digital de geografia, cartografia i ciències de la Terra. Vol.XIV, IV època, Juny (2009), núm. 36. [Article]
 • GUIMET, J. "Creación de conocimiento geográfico por el usuario. El papel de las IDE's y de las plataformas de recursos de geoinformación". Mapping Interactivo (digital). Vol. Maig (2009). [Article]
 • COMPTE, I; GUIMET, J. "Presentación. La sociedad de la (Geo)información". Novática. Vol. Març-Abril (2009), núm. 198, p. 6-10. [Article]
 • PASCUAL, V. "Infraestructuras de Datos Espaciales: aspectos tecnológicos". Novática. Vol. Març-Abril (2009), núm. 198, p. 14-17. [Article]
 • GUIMET, J. "Economy of the Spatial Data Infrastructures". Magazine - Promoting Spatial Design for a Sustainable Tomorrow (digital). Vol. Març (2009). [Article]
 • LARSON, J; SILICEO, M; SILVA, M; KIEN, E; SCHADE,S. "Are geospatial reaching their goals?" Abril (2006). [Ponència]
 • Ponència presentada a la 9th AGILE International Conference on Geographic Information Science.

 • CASTELEIN, W. "Organisation and development of gis centres". Febrer (2006). [Tesi]
 • Tesi del màster de Ciència de la Universitat de Wagenigen (Holanda).

 • GUIMET, J. "SDI Catalonia: a regional approach". Global Magazine for Geomatics. Vol. 9, Juny (2005), núm. 6. [Article]
 • GUIMET, J. "Les infraestructures de dades espaials, un nou paradigma en el domini de la informació geoespacial. L'exemple del projecte IDEC." Coneixement i Societat (revista del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació). Vol. 2n quadrimestre (2004), núm. 5. [Article]
 • GUIMET, J. "Thematic SDI's: a way to spread out the benefits of interoperability and to enhance the development of regional SDI's." [Ponència]
 • Ponència presentada durant la desena edició del EC-GI & GIS: SDI: The State of the Art.

 • GUIMET, J. "Cercant informació geospacial a la web: resultats utilitzant el Google". Març (2004). [Estudi]
 • GUIMET, J. "El procés de creació de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC): Inèrcies i Sinèrgies". Mapping Interactivo (digital). Vol. Maig (2003). [Article]
 • "Internet revalua les dades geogràfiques". Dossier de les Tecnologies. Dossier Econòmic. [Article]
 • "Ponència de IDEC a la 5ena setmana de Geomàtica." [Presentació]
 • FÒRUM SIG 2002. Autocad Magazine. Vol. Febrer i Març (2003), núm 83. [Article]

Centre de suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat